سر پیچ گوشتی | شرکت ایران مهر فروش سر پیچ گوشتی | شرکت ایران مهر فروش
آیکون واتساپ

سر پیچ گوشتی

سر پیچ گوشتی | سر پیچ گوشتی در انواع و سایز های گوناگون مختلف طراحی و تولید می گردد .دسته بندی مدل های مختلف سر پیچ گوشتی بر اساس شکل ظاهری و همین طور دو طرف یا یک سو سر پیچ گوشتی که قابل استفاده باشد تقسیم میگردد ،. لازم به ذکر است که دسته بندی اصلی نوک سر پیچ گوشتی بر اساس (سر پیچ گوشتی چهار سو و سر پیچ گوشتی دو سو بودن ) نیز صورت می گیرد . از علامت های به کار رفته برای تایین سر پیچ گوشتی به PH & SL میتوان اشاره کرد (نوک سر پیچ گوشتی چهارسو به اختصار PH و نوک سر پیچ گوشتی دو سو به اختصار SL ) و ارقام کنار PH و SL مربوط به ضخامت نوک سر پیچ گوشتی می باشد.
نوک سر پیچ گوشتی بر اساس نوع استفاده به مدل های زیر تقسیم می شود: یک سر چهارسو یک سر دو سو دو سر چهار سو دو سر دو سو یک سر دو سو یک سر چهار سو .
از برندهای معتبر سر پیچ گوشتی در بازار میتوان به به برند های سر پیچ گوشتی به شرح ذیل اشاره کرد :
• سر پیچ گوشتی اگزون (سر پیچ گوشتی اگسون ، سر پیچ گوشتی EXXON لازم بذکر است بازرگانی ایران مهر واردکننده رسمی سر پیچ گوشتی اگزون آمریکایی و سر پیچ گوشتی تایوانی در ایران میباشد .
• سر پیچ گوشتی ماکیتا ، سر پیچ گوشتی بوش ، سر پیچ گوشتی سومارت ، سر پیچ گوشتی رونیکس ، سر پیچ گوشتی کینگ


سر پیچ گوشتی ph2 ph2 65 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی ph2 ph2 65
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :
ph2 ph2 65

موجود
سر پیچ گوشتی ph2 sl6 150 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی ph2 sl6 150
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :
ph2 sl6 150

موجود
سرپیچ گوشتی دوسو sl6 100 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سرپیچ گوشتی دوسو sl6 100
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :
sl6 100

موجود
سرپیچ گوشتی چهارسو ph2 100 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سرپیچ گوشتی چهارسو ph2 100
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :
ph2 100

موجود
سرپیچ گوشتی یک سر دو سو یک سر چهارسو ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سرپیچ گوشتی یک سر دو سو یک سر چهارسو
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :
ph2 sl6 200

موجود
 یک سر دو سو یک سر چهارسو  exxon  سر پیچ گوشتی EXXON

سر-پیچ-گوشتی-

یک سر دو سو یک سر چهارسو exxon
سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :
ph2 sl6 65

موجود
1 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

1
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XPH2X150  سر پیچ گوشتی EXXON

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2X150
سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2X250 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2X250
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2X100 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2X100
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2X50 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2X50
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی P2XSL6X150 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی P2XSL6X150
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتیSL8X50  ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتیSL8X50
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی سر پیچ گوشتیSL8X50  ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی سر پیچ گوشتیSL8X50
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گشوتی SL6X100 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گشوتی SL6X100
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گشوتی SL6X100 * ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گشوتی SL6X100 *
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی SL6X50 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی SL6X50
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی SL6X25 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی SL6X25
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH3X50 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH3X50
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XSL6X200 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XSL6X200
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XSL6X150 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XSL6X150
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XSL6X65 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XSL6X65
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XPH2X300 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2X300
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
PH2XPH2X200 سرپیچ گوشتی ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

PH2XPH2X200 سرپیچ گوشتی
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XPH2X150 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2X150
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XPH2X100 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2X100
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XPH2X65MAG ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2X65MAG
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2XPH2-250 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2-250
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2X300 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2X300
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی PH2X2PH2X300 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2X2PH2X300
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر پیچ گوشتی ph2X25 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی ph2X25
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
سر  پیچ گوشتی PH2XPH2X65 ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
ابزار اگزون

سر-پیچ-گوشتی-

سر پیچ گوشتی PH2XPH2X65
ابزار اگزون سر پیچ گوشتی EXXON
شماره فنی :


موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 02166742106-02166729289
Email: info [at] imtool [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | IMTOOL Corporation